เมื่อเร็วๆ นี้ ตัวแทนของบริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ได้นำปฏิทินเก่า ในโครงการ “ปฏิทินเก่าเพื่อการศึกษา”  ไปมอบให้กับศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ภายใต้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อนำไปใช้ทำบัตรคำอักษรเบรลล์และเป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน

     ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอดเป็นหน่วยงานศูนย์กลางในการผลิตหนังสือและสื่อการเรียนรู้ต่างๆ โดยมีทีมงานที่มีความชำนาญด้านการผลิตสื่อ เพื่อจัดส่งไปให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดทั่วประเทศ ทั้งนี้ทางศูนย์ยังเปิดรับบริจาควัตถุดิบ เพื่อใช้ในการผลิตหนังสือเสียงและหนังสืออักษรเบรลล์ เช่น แผ่น ซีดีอาร์ยี่ห้อโซนี่และปริ้นโก้ ซีดีอาร์ไวน์ปริ้นเทเบิล กระดาษต่อเนื่องหนา 150 แกรม เพื่อใช้ในการผลิตหนังสือเสียงและหนังสืออักษรเบรลล์อีกเป็นจำนวนมาก

     กิจกรรมนี้นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่ทางบริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์  ตั้งใจจัดทำขึ้นเป็นประจำทุกปี  ซึ่งสอดคล้องตามปณิธานของบริษัทฯ ที่มุ่งมั่นประกอบธุรกิจไปพร้อมกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาช่วยเหลือสังคมให้ดีขึ้นต่อไป
 
       “เพราะเราเชื่อว่า การให้ เป็นจุดเริ่มต้นของสังคมแห่งรอยยิ้ม”
 
 
 
 
Save
Cookies user prefences
When you visit our website, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. This information might be about you, your preferences or your device and is mostly used to make the site work as you expect it to. The information does not usually directly identify you, but it can give you a more personalized web experience. Because we respect your right to privacy, you can choose not to allow some types of cookies. Click on the different category headings to find out more and change our default settings. However, blocking some types of cookies may impact your experience of the site and the services we are able to offer.
Accept all
Decline all
Privacy Policy
Analytics
These cookies allow us to count visits and traffic sources, so we can measure and improve the performance of our site. They help us know which pages are the most and least popular and see how visitors move around the site. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. If you do not allow these cookies, we will not know when you have visited our site.
Google Analytics
Accept
Decline