บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LEO ร่วมส่งมอบความห่วงใย ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ในโครงการ “ ปันน้ำใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19” โดยบริจาคน้ำดื่มลีโอ ให้กับโรงพยาบาลสนาม ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ (ทุ่งครุ) , บริจาคลังกระดาษที่ใช้แล้ว เพื่อนำไปรีไซเคิลเป็นเตียงสนาม ใช้ในโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังร่วมกับ บริษัท สมุนไพรภูมิพฤกษา ส่งต่อแอลกอฮอล์คลีนสเปรย์ สำหรับทำความสะอาดให้กับโรงพยาบาลและโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล หรือพื้นที่เสี่ยงการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยเริ่มต้นส่งให้กับโรงพยาบาลและโรงเรียนมากกว่า 15 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเริ่มต้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคม และจะจัดต่อเนื่องไปจนถึงเดือนกันยายน 2564
 
 
 COVID 19
Save
Cookies user prefences
When you visit our website, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. This information might be about you, your preferences or your device and is mostly used to make the site work as you expect it to. The information does not usually directly identify you, but it can give you a more personalized web experience. Because we respect your right to privacy, you can choose not to allow some types of cookies. Click on the different category headings to find out more and change our default settings. However, blocking some types of cookies may impact your experience of the site and the services we are able to offer.
Accept all
Decline all
Privacy Policy
Analytics
These cookies allow us to count visits and traffic sources, so we can measure and improve the performance of our site. They help us know which pages are the most and least popular and see how visitors move around the site. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. If you do not allow these cookies, we will not know when you have visited our site.
Google Analytics
Accept
Decline