บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (LEO) ร่วมกับสภาธุรกิจไทย - เมียนมาร์ 

Monday, 02 November 2020 13:02

 LEO RUN FOR CHILD ปี 2

 บริษัท ลีโอ โกลบอล จัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล  “LEO RUN FOR CHILD ปี 2” เพื่อระดมทุนนำรายได้ไปช่วยเหลือซ่อมแซมโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร

Monday, 02 November 2020 11:10

About LEO Global Logistics

Published in News & Activites

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เข้าเยี่ยมชมกิจการ