สำนักงาน ก.ล.ต. นับหนึ่งไฟลิ่ง “ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์” แล้ว ลุยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) 

 LEO จัดประชุม Analyst  Meeting  นำเสนอข้อมูลบริษัท  ผลประกอบการ ทิศทางการดำเนินธุรกิจข้อมูลกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจและแผนการเติบโตของบริษัท

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เข้าเยี่ยมชมกิจการ