News & Activities

LEO มุ่งมั่นฟูมฟักพนักงาน พร้อมเติบใหญ่อย่างมั่นคงไปด้วยกัน

   สวัสดีครับผู้อ่านทุกท่าน ผม พิริยรัชต์ คูณธนสรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย ของบริษัท LEO Global Logistics PCL.เนื่องในโอกาสอันดีที่บริษัทของเราเดินทางผ่านหลักชัยครบรอบสามทศวรรษเมื่อเร็วๆ นี้ ผมขอพาทุกท่านเดินทางย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นของ LEO เพื่อทำความรู้จักกับบริษัทของเรา ในฐานะองค์กรที่ให้ความสำคัญในการดูแลพนักงานเสมือนคนในครอบครัวเพื่อให้เติบใหญ่ไปด้วยกันอย่างมั่นคง

 เติบโตไปด้วยกัน พร้อมผลักดันศักยภาพทุกย่างก้าว

แรกเริ่มเดิมที บริษัท LEO ไม่ได้ใช้ชื่อว่า LEO Global Logistics เช่นในปัจจุบัน หากแต่มีชื่อว่า ‘LEO Transport Corporation Ltd.’ และได้เปลี่ยนมาใช้ชื่อ LEO Global Logistics เมื่อประมาณ 10 ปีที่ผ่านมา โดยในครั้งแรกที่ผมเริ่มเข้าทำงานที่ LEO นั้น เป็นช่วงที่บริษัทฯ ย่างเข้าปีที่หกของการดำเนินกิจการ และเป็นช่วงเวลาที่บริษัทฯ กำลังเติบโต พร้อมวางรากฐานของตัวเองอย่างมั่นคงด้วยจำนวนพนักงานประมาณ 80 คน

หลายท่านอาจจะเข้าใจว่าชื่อบริษัท LEO Global Logistics ของเรา สื่อความหมายถึง ‘สิงโต’ อันเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นผู้นำเท่านั้น ทว่า แท้จริงแล้ว ยังมีค่านิยองค์กรแฝงอยู่ในทุกตัวอักษรของคำว่า LEO’ ด้วย โดย ‘L’ สื่อความหมายว่า ‘Leading with ethics and integrity.’ (เป็นผู้นำอย่างมีหลักการและคุณธรรม) และ ‘E’ สื่อความหมายว่า ‘Excellence teamwork with service mind.’ (สร้างศักยภาพในการทำงานเป็นทีมด้วยใจบริการ) ขณะที่ ‘O’ สื่อความหมายว่า ‘Open for continuous learning and improvement.’ (เปิดกว้างในการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง)

ค่านิยมดังกล่าวผลักดันให้พนักงานของบริษัทฯ มีการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า โดย LEO มีการวางแผนพัฒนาทักษะให้แก่พนักงานในทุกๆ แผนกให้ตรงกับความรับผิดชอบในแต่ละตำแหน่งงาน ทั้งในส่วนของพนักงานขายและพนักงาน Back Office เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญและชำนาญในการให้บริการโลจิสติกส์มากที่สุด

ด้วยเหตุนี้ ผู้คนที่อยู่ในธุรกิจโลจิสติกส์ของประเทศไทยจึงมักจะกล่าวว่า LEO เปรียบเสมือนเป็นโรงเรียน พนักงานของ LEO จะได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านโลจิสติกส์จากผู้มีประสบการณ์และเป็นผู้เชี่ยวชาญในหลายๆ ด้าน ทั้งความรู้พื้นฐานในธุรกิจโลจิสติกส์และความรู้เฉพาะด้านของบริการในแต่ละรูปแบบ เพื่อให้สามารถมอบโซลูชันที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า ผ่านคุณภาพการให้บริการระดับสากล

ผลสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อบริษัทฯ ในช่วง 20 ที่ผ่านมา ได้พิสูจน์ถึงคุณภาพและประสิทธิภาพขององค์กรที่เพิ่มพูนขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง โดยปัจจัยอันดับหนึ่งที่ลูกค้าเลือกใช้บริการกับ LEO มาตลอด ก็คือตัวบุคลากร ที่มีความรู้ความสามารถในการให้บริการและมีการติดตามงานที่ดีเยี่ยม

ตัวผมเองก็ได้รับโอกาสจาก LEO ในการฝึกฝนและพัฒนาความสามารถจนเติบโตขึ้นมาเป็นหนึ่งในบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเช่นกัน โดยก่อนหน้านี้ ผมขาดความมั่นใจในการพูดต่อหน้าผู้ฟังจำนวนมาก ทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทางบริษัทฯ จึงเปิดโอกาส และสนับสนุนให้ผมได้พัฒนาความสามารถเพื่อให้มีความมั่นใจมากขึ้น  โดยการให้พูดในที่สาธารณะในหลายโอกาส อีกทั้ง ยังได้รับความไว้วางใจจาก LEO ให้เข้าร่วมประชุมกับตัวแทนผู้ประกอบการในธุรกิจขนส่งสินค้าระหว่างประเทศจากทั่วโลก ในฐานะตัวแทนของบริษัทฯ ทั้งในสหรัฐอเมริกา แคนาดา และประเทศในภูมิภาคยุโรป หลากหลายวาระ

และเนื่องจากตัวผมต้องนำเสนอธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมกับเจรจา ต่อรอง และโน้มน้าวพันธมิตรทางธุรกิจหรือตัวแทนผู้ประกอบการขนส่งสินค้า ให้เกิดความสนใจและร่วมทำธุรกิจกับทางบริษัทฯ ผมจึงได้รับการพัฒนาทักษะในด้านการขายเพิ่มขึ้นอีกด้วย

ผมใคร่ขอยกตัวอย่างจากประสบการณ์ส่วนตัวในการพัฒนาตนเองในองค์กร LEO จนประสบผลสำเร็จ โดยผมได้รับโอกาสเข้าร่วมการประชุมเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ ในนามตัวแทนของ LEO ณ เมือง Dublin ประเทศไอร์แลนด์ โดยคุณเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของพวกเรา ได้มอบหมายให้ผมรับหน้าที่ตัวแทนในการนำเสนอจุดเด่นของ LEO ที่สามารถช่วยขยายโอกาสทางธุรกิจในประเทศไทยให้แก่พันธมิตร

ระหว่างการนำเสนอ มีคำถามจากผู้ร่วมประชุมรายหนึ่งถึงเหตุผลที่บริษัทใช้ชื่อว่า LEO โดยผมตอบว่า หนึ่งในเหตุผลเบื้องหลังชื่อของบริษัทฯ คือ LEO ก่อตั้งขึ้นในเดือนสิงหาคม ซึ่งตรงกับราศีสิงห์ พร้อมกันนั้นก็ยังมีนัยยะแฝงควบคู่ไปด้วย คือ LEO นั้นเป็นดั่งราชสีห์จ้าวป่า เช่นเดียวกับบริษัทของเรา ที่มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ ซึ่งคำตอบดังกล่าวได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากผู้เข้าร่วมประชุม

พร้อมกันนั้น ในภายหลัง คุณเกตติวิทย์ยังได้รับอีเมลจากผู้ที่อยู่ในเครือข่ายธุรกิจ แสดงความชื่นชมว่าผมทำหน้าที่แทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้เป็นอย่างดี ซึ่งสร้างความภาคภูมิใจและความประทับใจให้กับผมเป็นอย่างมาก  

ความห่วงใย และไมตรีจิตร

ปัจจุบัน นับเป็นปีที่ 25 แล้ว ที่ผมได้รับโอกาสมาทำงานที่ LEO ผมพบเห็นความเปลี่ยนแปลงมากมาย หากแต่สิ่งหนึ่งที่คงไว้ไม่เสื่อมคลาย คือหัวใจหลักของบริษัทเรา LEO คือบริษัทสายเลือดไทย ที่มีหลักการเป็นสากล เราเป็นบริษัทที่ให้บริการด้วยความรับผิดชอบสูงสุดต่อลูกค้า หากพบปัญหาในกระบวนการดำเนินธุรกิจ เราก็มีความยินดีที่จะช่วยเหลือและสรรหาโซลูชันที่เหมาะสมให้กับลูกค้าอย่างเต็มที่ และเนื่องจากเราเป็นผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก เราจึงมีความเข้าใจในความต้องการ รวมถึงความท้าทายของผู้ใช้บริการในไทยอย่างถ่องแท้

ก่อนหน้านี้ เรามีสโลแกนอย่างไม่เป็นทางการว่า ‘Always Your Freight, Always Your Friend.’ กล่าวคือ เราเป็นทั้งเพื่อนและผู้ให้บริการขนส่งสินค้า ที่ไม่เคยทอดทิ้งลูกค้า ทั้งยังคอยดูแลและเอาใจใส่อย่างสม่ำเสมอ

ในด้านการดูแลพนักงาน LEO ก็ได้ให้ความใจใส่อย่างใกล้ชิดไม่ต่างกัน เช่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในปัจจุบัน ทางบริษัทฯ มีความห่วงใยในสุขภาพของพนักงานทุกคน โดยมีการมอบหน้ากากอนามัยให้แก่พนักงานทุกคน พร้อมกับกำหนดข้อปฏิบัติที่ช่วยลดความเสี่ยงให้แก่พนักงานในการสัมผัสกับเชื้อไวรัสให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

นอกจากนี้ คุณเกตติวิทย์ยังแสดงความห่วงใยต่อพนักงานทุกคน และมอบอาหารแห้งให้พนักงานกลับไปทานที่บ้านในช่วงล็อคดาวน์ แม้ว่าจะเป็นของที่มีมูลค่าเพียงเล็กน้อย ทว่าน้ำใจและความใส่ใจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเราที่มีต่อพนักงานทุกคน นับเป็นสิ่งที่ล้ำค่ามากที่สุด

เนื่องจากหัวใจหลักของ LEO คือองค์กรที่มีความเป็นไทย เสน่ห์ของบริษัทของเรา จึงอยู่ที่ธรรมเนียมปฏิบัติและวัฒนธรรม ซึ่งสร้างความความผูกพันภายในองค์กรดั่งครอบครัวใหญ่ที่มีความห่วงใย ให้ความนับถือ และให้เกียรติต่อกันเสมอ

องค์ประกอบสำคัญเหล่านี้ผลักดันให้พนักงานทุกคนร่วมกันปฏิบัติงาน และมุ่งสู่เป้าหมายของบริษัทร่วมกันอย่างพร้อมเพรียง ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปิดกว้างให้พนักงานทุกคนได้แสดงศักยภาพ นำเสนอ แสดงความคิดเห็น และแบ่งปันประสบการณ์เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์บริการเหนือระดับให้แก่ลูกค้า

Super User

I'm a web developer, designer, and Team Leader with over 12 years of experience. also the founder of IT-RAYS Company.