มื่อวันที่ 14 ธ.ค. 54 ทางกลุ่มบริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด ได้ร่วมเป็นจิตอาสาในการทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) ที่นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี หลังจากที่นิคมฯ ได้ประสบกับเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่ ซึ่งนิคมฯและโรงงานต่างๆ ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก
 
          กิจกรรมนี้ถือเป็นกิจกรรมหนึ่ง ในโครงการ " ลีโอ ปันปัน เพราะสังคมอุดมรอยยิ้ม เริ่มต้นที่การให้ "(SHARING MAKES SMILE : ) ที่ทางกลุ่มบริษัท ลีโอฯ จัดทำขึ้นมาโดยมุ่งมันที่จะนำสิ่งดีๆ ตอบแทนสู่สังคมและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมต่อไป........