เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส ( โควิด-19 ) ในปัจจุบันกำลังอยู่ในช่วงวิกฤต ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อและผู้ที่มีความเสี่ยงที่จำเป็นต้องเข้าสู่ระบบการคัดกรองโรค เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก  นำมาสู่ปัญหาความต้องการอุปกรณ์ทางการแพทย์หลายชนิดที่ใช้เพื่อป้องกันโรคขาดแคลน โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อจำนวนมากหรือพื้นที่ที่อยู่ห่างไกล ซึ่งอุปกรณ์ทางการแพทย์อาจยังเข้าไปไม่ถึงหรือไม่ทันต่อความต้องการ
 
          ทาง LEO และบ. ภูมิพฤกษา ขอเชิญทุกท่านร่วมกันส่งต่อแอลกอฮอล์คลีนสเปรย์สำหรับทำความสะอาดให้กับโรงพยาบาลและโรงเรียนอยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรืออยู่ในพื้นที่เสี่ยงการแพร่ระบาดของโควิด - 19  จำนวนกว่า 97 โรงเรียน    ซึ่งยังขาดแคลนแอลกอฮอล์สำหรับใช้ทำความสะอาดในชีวิตประจำวันโดยการบริจาคผ่านโครงการโรงเรียนนี้เพื่อน้อง ของบริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
 
                aa    
ร่วมสนับสนุนแอลกอฮอล์ ในราคาพิเศษ เพียงถุงละ 100 บาท (จากราคาเต็ม 190 บาท)
 
LEO จะเป็นผู้สนับสนุนค่าขนส่งไปยังโรงพยาบาล และโรงเรียนต่างๆ
                                             
                                                                  
        หากท่านต้องการส่งต่อน้ำใจสามารถแจ้งจำนวนหรือชื่อโรงเรียนที่ต้องการช่วยเหลือมาที่
              แผนกสื่อสารการตลาด บ.ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
             โทร 02 0799888 # 1412,1413 email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
รายชื่อโรงเรียนสำหรับปันน้ำใจ

จังหวัดเชียงราย
ร.ร. บ้านมงเก้าหลัง เชียงราย
ร.ร.บ้านม้งแปดหลัง เชียงราย
ร.ร.บ้านโล๊ะ เชียงราย
ร.ร.บ้านกระแล เชียงราย

จังหวัดตาก
ร.ร.บ้านห้วยขนุน
ร.ร.บ้านน้ำหอม
ร.ร. สาขา บ้านน้ำดิบบอนหวาน
ร.ร.บ้านห้วยปากอง
ร.ร.ขุนห้วยแม่ท้อ
ร.ร.ขุนห้วยแม่ท้อ สาขา เซ่อเชอคี
ร.ร.บ้านแม่พลู สาขา วะแขระโกร
ร.ร.บ้านแม่พลู สาขา แม่สองน้อย
ร.ร.บ้านแม่พลู สาขา บ้านเชียงแก้ว
ร.ร.แม่สลิดหลวง สาขา บ้านแม่โข๊ะ
ร.ร.บ้านแม่โข๊ะ
ร.ร.แม่สลิดหลวง สาขา บ้านเกร๊ะคี
ร.ร.บ้านแม่ระเมิง สาขา ตอปล้าคี
ร.ร.แม่ระเมิง สาขา วะโดโกร
ร.ร.แม่สลิดหลวง สาขา ธรรมศาสตร์ร่วมใจ
ร.ร.ชุมชนท่าสองยาง สาขา บ้านทีซอแม
ร.ร.บ้านถ้ำผาโด้
ร.ร.บ้านธงชัย สาขา บ้านธงชัยล่าง

จังหวัดเชียงใหม่
ร.ร.บ้านทุ่งต้นงิ้ว
ร.ร.บ้านทุ่งแก สาขา แก้วกลางดอย
ร.ร.บ้านแม่ตูม
ร.ร.บ้านนากลาง
ร.ร.แม่แดดน้อย สาขา บ้านดงสามหมื่น
ร.ร.บ้านขุนแปะ สาขา แม่จร
ร.ร.บ้านป่างิ้ว

จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ร.ร. บ้านผาเยอ
ร.ร.บ้านแม่แพน้อย
ร.ร. บ้านดอยผีลู สาขา ในของ
รร. บ้านลุกป่าก้อ
ร.ร.บ้านห้วยไก่ป่า
ร.ร.บ้านห้วยวอก สาขา ห้วยบก
ร.ร.บ้านเวฬุวัน
ร.ร.บ้านน้ำฮูผาสื่อ
ร.ร.บ้านปางคอง
ร.ร.บ้านห้วยกองมูล สาขาห้วยทิชะ
ร.ร.บ้านป่าโปง สาขา ห้วยเหี้ยะ

จังหวัดกาญจนบุรี
ร.ร.บ้านแก่งประลอม
ร.ร.ห้วยกบ สาขา ประไรโหนก
ร.ร.ตชด.บ้านทิไล่ป้า

จังหวัดลพบุรี
ร.ร.บ้านหนองตะแบก
ร.ร.วัดท่าหลวง
ร.ร.ทรัพย์ราษฎรบำรุง

จังหวัดปราจีนบุรี
ร.ร.บ้านวังขอน
ร.ร.บ้านปราสาท
ร.ร.บ้านโนนแสนสุข

จังหวัดสุรินทร์
ร.ร.ศรีประทุมวิทยาคม
ร.ร.ลำพลับพลาวิทยาคาร
ร.ร.บ้านศรีสวาย
ร.ร.บ้านโนนระเวียง

จังหวัดเพชรบูรณ์
ร.ร.บ้านนาสนุ่น
ร.ร.บ้านหนองพลวง
ร.ร. บ้านโป่งสามขา
ร.ร.บ้านซับชมภู

จังหวัดนครสวรรค์
ร.ร. ประชาสามัคคี
ร.ร.บ้านหนองปล้องโภช

จังหวัดศรีสะเกษ
ร.ร.สวายวิทยาคม
ร.ร.บัวเจริญ
ร.ร.เบญจประชาสรรค์
ร.ร.ทับโพธิ์พัฒนวิทย์

จังหวัดเลย
ร.ร.บ้านวังผา
ร.ร.บ้านโคกใหญ่

จังหวัดมหาสารคาม
ร.ร.บ้านหนองโดน
ร.ร.บ้านหนองปลิง

จังหวัดสะแก้ว
ร.ร.บ้านสี่แยก
ร.ร.บ้านเนินสวนอ้อย

จังหวัดประจวบศีรีขันธ์
ร.ร.บ้านไทรงาม
ร.ร. เศรษฐพานิชย์วิทยา

จังหวัดอยุธยา
ร.ร.วัดมาบโพธิ์
ร.ร.วัดบ้านหีบ

จังหวัดอื่นๆ
ร.ร.บ้านหนองเหมือดแอ่วิทยา จ.หนองบัวลำภู
ร.ร.บ้านด่านเม่น จ.อุบลราชธานี
ร.ร.บ้านสระผักโภช จ.นครราชสีมา
ร.ร. บ้านแสลงพันกระเจา จ.บุรีรัมย์
ร.ร.บ้านสว้า สาขา บ้านขุนน้ำจอน จ.น่าน
ร.ร.บ้านน้ำพี้มิตรภาพ 214 จ.อุตรดิตถ์
ร.ร.แจ้ซ้อนวิทยา จ.ลำปาง
ร.ร.วัดมงคลพุการาม จ.ปทุมธานี
ร.ร.บ้านโพนสวาง จ.กาฬสินธุ์
ร.ร.วัดกร่างสามยอด จ.สุพรรณบุรี
ร.ร.วัดคลองเจริญ จ.กำแพงเพชร
ร.ร.บ้านเกาะดอน จ.ฉะเชิงเทรา
ร.ร.บ้านสองพี่น้อง จ.เพชรบุรี
ร.ร.บ้านเขาเพิ่ม จ.นครนายก
ร.ร.บ้านหนองโรง จ.สระบุรี