ตัวแทนพนักงานจาก LEO Global Logistics Group และ กลุ่ม Warrior/BNI ร่วมกับทำบุญบริจากสิ่งของพร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กๆ ณ บ้านราชาวดี สถานสงเคราะห์ เด็กพิการทางสมองและปัญญา ที่มีอายุระหว่าง 7-18 ปี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

          กิจกรรมในวันนั้น มีการเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กๆ, กิจกรรมเล่นเกมส์และกิจกรรมปลูกต้นไม้ร่วมกับน้องๆ นอจจากนี้ทางบริษัทฯ ยังได้บริจากสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการดูแลช่วยเหลือเด็กในบ้านราชาวดี อทิ เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค พร้อมกันด้วย

ทางผู้จัดกิจกรรมต้องขอขอบคุณพนักงานที่ร่วมกิจกรรม รวมทั้งทุกท่าที่ได้มอบของบริจาค มาให้ ตอนนี้น้ำใจเล็กๆ ของทุกคน ทำให้รอยยิ้มของเด็กๆ ในบ้านราชาวดีกลับมาแบ่งบานอีกครั้ง

CSR 15