กลุ่มบริษัท ลีโอ โกบอล โลจิสติกส์ นำทีมโดยผู้บริหารและเหล่าพนักาน ได้เดินทางไปร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าพระกฐินสามัคคี ณ วัดพุพง จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งจตุปัจจัยส่วนหนึ่งเกิดจากการร่วมทำบุญของผู้บริหารและเหล่าพนักงานของกลุ่มบริษัททุกคน โดยจตุปัจจัยที่ได้รับนี้จะนำไปร่วมสบทนทุนในการสร้างวิหารทาน ดังนี้

1. สร้างศาลาธรรมสังเวช ถวายวัดพุพง ต.ท่าเสา อ.ไทรโยก จ.กาญจนบุรี
2. สร้างพระเมรุ ถวายวัดแม่น้ำน้อย จ.กาญจนบุรี
3. ร่วมพิธีทองหล่อสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) พรมรังสี หน้าตัก 9 เมตร 99 เซนติเมตร ชิ้นที่ 58-59 ยังคงเหลือ 25 ชิ้น ณ พุทธสถานติรูมาลาบาราจี ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

          การทำบุญนับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ชาวลีโอ ให้ความสำคัญและจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพราะเราคิดเสมอว่าการทำบุญนั้นคือการเป็น "ผู้ให้" อย่างไม่รู้จบ....

CSR 15