เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา ตัวแทนกลุ่มบริษัท ลีโอ โกบอล โลจิสติกส์ ได้นำหนังสือซึ่งได้จากการร่วมบริจากของเพื่อนๆ เหล่าพนักงานในบริษัทฯ อาทิ หนังสือเสริมความรู้ทั่วไปหนังสืออื่นๆ ไปมอบให้กับห้องสมุดให้กับห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพือนำไปช่วยเหลือห้องสมุดทีขาดแคลงในต่างจังหวัดต่อไป

          ทั้งนี้ กิจกรรม ลีโอ ปันรัก ปันอ่าน นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่ชาวลีโอร่วมมือร่วมใจกันมอบสิ่งดีๆ กลับคือสู่สังคม ซึ่งสอดคล้องตามปณิธานของบริษัทฯ

CSR 15