เมื่อวันที่ 10 มิถุนายนที่ผ่านมาพนักงาน บริษัท ลีโอนักเตะโลจิสติกส์และ บริษัท เอฟพีเอสโลจิสติกส์ (ประเทศ) จำกัด ได้นำเสื้อผ้ารองเท้าและขอใช้มือสองสภาพดีที่ได้จากการ ร่วมงานของเพื่อน ๆ พนักงานไปมอบให้กับทางมูลนิธิกระจกเงาในโครงการ "แฟชั่นคอมมิวนิส" เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งทางมูลนิธิได้ส่งมารับมอบและจะนำเสื้อผ้าที่ได้รับจากการบริจากไปส่ง มอบให้กับผู้เยี่ยมเยียนผู้เยี่ยมเยียนผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ห่างไกลศูนย์รวมทั้งผู้บัญชาการภัยพิบัติรวมทั้งส่งต่อไปยังสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง 13 สถานที่ทั่วประเทศและอีกส่วนหนึ่งจะถูกนำเข้าสู่แหล่งข้อมูลร้านเพื่อ ใช้ในการสนับสนุนและต่อยอดงานของมูลนิธิกระจกเงาต่อไป ...

          นับนับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมฝึกซ้อมชายลีโอเรวมือรวมกันมอบสิ่งที่ผิดพลาดไปสู่สังคมซึ่งเป็นไปตามปณิธานของ บริษัท ที่กองประกอบไปพร้อมกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาช่วยเหลือสังคมให้ดีขึ้น

CSR 15