คณะ กรรมการบริษัท

บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

นายเสนีย์ แดงวัง

ประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และความยั่งยืนของกิจการ และกรรมการอิสระ

 

นายวิวัฒน์ ลิ้มศักดากุล

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ


นายธีระชัย เชมนะสิริ

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
worakan 01

นายวรกานต์ ชูโต

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน


นายไพบูลย์ สำราญภูติ

กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบรรษัทภิบาล และความยั่งยืนของกิจการ และกรรมการอิสระ

นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์

รองประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการบรรษัทภิบาล และความยั่งยืนของกิจการ
"a/

นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล

กรรมการนายสุรสิทธิ์ อัศวศักดิ์เสรี

กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

 

นางสาวศรีไพร เอกวิจิตร์

กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการคณะ กรรมการตรวจสอบ

นายวิวัฒน์ ลิ้มศักดากุล

กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ


นายธีระชัย เชมนะสิริ

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
worakan 01

นายวรกานต์ ชูโต

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

นายธีระชัย เชมนะสิริ

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

นายไพบูลย์ สำราญภูติ

กรรมการอิสระ,กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน


worakan 01

นายวรกานต์ ชูโต

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน


 

คณะ กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนของกิจการ

นายเสนีย์ แดงวัง

ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และความยั่งยืนของกิจการ

นายไพบูลย์ สำราญภูติ

กรรมการบรรษัทภิบาล และความยั่งยืนของกิจการ

นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์

กรรมการบรรษัทภิบาล และความยั่งยืนของกิจการ

 

คณะ ผู้บริหาร

นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์

ประธานคณะผู้บริหาร 

นายวิเศษ สิทธิสุนทรวงศ์

สมาชิกคณะผู้บริหาร 

นายสุรสิทธิ์ อัศวศักดิ์เสรี

สมาชิกคณะผู้บริหาร

นางสาวศรีไพร เอกวิจิตร์

สมาชิกคณะผู้บริหาร

นายมานพ ปัจวิทย์

สมาชิกคณะผู้บริหาร
บันทึก
ศูนย์การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของเรา อาจมีการจัดเก็บหรือกู้คืนข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของท่านในรูปแบบของคุกกี้ ข้อมูลเหล่านี้อาจเป็นข้อมูลเกี่ยวกับท่าน ความชอบของท่าน หรืออุปกรณ์ของท่าน ซึ่งส่วนมากจะถูกใช้เพื่อทำให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้ตามที่ท่านคาดหวัง ข้อมูลเหล่านี้มักไม่ได้ระบุถึงตัวท่านอย่างเฉพาะเจาะจง แต่สามารถให้ประสบการณ์การท่องเว็บแบบปรับแต่งเฉพาะสำหรับท่านมากขึ้น เราเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยให้ท่านสามารถเลือกไม่อนุญาตการทำงานของคุกกี้บางประเภทได้ ท่านสามารถคลิกบนหัวข้อชื่อคุกกี้แต่ละประเภทเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมและปรับเปลี่ยนการตั้งค่าได้ ทั้งนี้ การปิดการใช้งานคุกกี้บางประเภทอาจส่งผลกระทบต่อประสบการณ์การใช้งานเว็บหรือบริการที่เราได้เสนอให้แก่ท่านได้
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
นโยบายความเป็นส่วนตัว
คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์
คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน เพื่อให้เราสามารถวัดผล ประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาเนื้อหาสินค้า/บริการและเว็บไซต์ของเราเพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของท่าน ทั้งนี้ หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้ประเภทนี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ประเมิน และพัฒนาเว็บไซต์ได้
Google Analytics
ยินยอม
ปฏิเสธ