ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

เยี่ยมชม

 

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 นายเสนีย์ แดงวัง ประธานคณะกรรมการ (แถวหน้าที่ 5 จากซ้าย)  และ นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ (แถวหน้าที่ 4 จากซ้าย) รองประธานคณะกรรมการ ประธานคณะผู้บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LEO  พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหาร และ นางสาวสุธางค์ คนศิลป (แถวหน้าที่ 1 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจการ

Super User

I'm a web developer, designer, and Team Leader with over 12 years of experience. also the founder of IT-RAYS Company.

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.