กลุ่มบริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์  นำทีมโดยผู้บริหารและเหล่าพนักงาน  ได้ทางไปร่วมเป็นเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี  เพื่อนำจตุปัจจัยสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรพระอุโบสถ วัดพระธาตุหนองพลวง ต.โคกกลาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์  ซึ่งจัดขึ้น ณ พุทธสถานติรูมาราบาลาจี  จ.กาญจนบุรี พร้อมทั้งเข้าร่วมพิธียกองค์รูปหล่อเหมือน สมเด็จพระพุฒาจารย์โต  พรฺหม รังสี หน้าตัก 9 เมตร 99 เซนติเมตร น้ำหนักประมาณ 46 ตัน เนื้อทองเหลือง  ขึ้นอาสานะใหญ่ และร่วมพิธีเททองหล่อพระประธานปางประทานพร โดยจตุปัจจัยส่วนหนึ่งเกิดจากการร่วมทำบุญของผู้บริหารและเหล่าพนักงานในบริษัททุกคนที่ตั้งใจร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้

การทำบุญนับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ชาวลีโอ ให้ความสำคัญและจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพราะเราคิดเสมอว่าการทำบุญนั้น คือการเป็น “ผู้ให้”  อย่างไม่รู้จบ...และเป็นการร่วมสืบทอดศาสนาให้มีความเจริญก้าวหน้าสืบไป