"LEO" แจกถุงยังชีพ

 เกตติวิทย์ สิทธิ์สุนทรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LEO พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มอบถุงยังชีพประกอบไปด้วยข้าวสารอาหารแห้ง และขอใช้จำเป็นต่างๆ ให้กับประชาชนในชุมชนวัดอินทร์บรรจง