ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (LEO) ร่วมกับสภาธุรกิจไทย - เมียนมาร์ 

วันพุธ, 07 ตุลาคม 2563 14:22

"LEO" แจกถุงยังชีพ

"LEO" แจกถุงยังชีพ

ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ บริจาคถุงยังชีพแก่ผู้ป่วยติดเตียง