ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/canesirc/domains/leogloballogistics.com/public_html/templates/bookra/html/com_k2/templates/Blog Small/category_item.php on line 58

 

If you take a look at the overall landscape of the logistics industry in Thailand today, you will find that the ‘logistics services provider industry ’ is part of a industry that has been overlooked, and has not received as much attention as other sectors from the Government.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/canesirc/domains/leogloballogistics.com/public_html/templates/bookra/html/com_k2/templates/Blog Small/category_item.php on line 58

บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (LEO) ร่วมกับสภาธุรกิจไทย - เมียนมาร์ 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/canesirc/domains/leogloballogistics.com/public_html/templates/bookra/html/com_k2/templates/Blog Small/category_item.php on line 58

 บริษัท ลีโอ โกลบอล จัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล  “LEO RUN FOR CHILD ปี 2” เพื่อระดมทุนนำรายได้ไปช่วยเหลือซ่อมแซมโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร