ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (LEO) ร่วมกับสภาธุรกิจไทย - เมียนมาร์ 

วันจันทร์, 02 พฤศจิกายน 2563 13:02

 LEO RUN FOR CHILD ปี 2

 บริษัท ลีโอ โกลบอล จัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล  “LEO RUN FOR CHILD ปี 2” เพื่อระดมทุนนำรายได้ไปช่วยเหลือซ่อมแซมโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร

วันจันทร์, 02 พฤศจิกายน 2563 11:10

About LEO Global Logistics

Published in News & Activites

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เข้าเยี่ยมชมกิจการ