ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์, 02 พฤศจิกายน 2563 13:02

 LEO RUN FOR CHILD ปี 2

 บริษัท ลีโอ โกลบอล จัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล  “LEO RUN FOR CHILD ปี 2” เพื่อระดมทุนนำรายได้ไปช่วยเหลือซ่อมแซมโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร